Regulamin

Ważne informacje dotyczące rezerwacji. Prosimy przeczytać uważnie.

Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14.00. Wcześniejsze zakwaterowanie jest możliwe w zależności od dostępności pokoi. Doba hotelowa kończy się o godz. 10.00. Gościom wyjeżdżającym później oferujemy możliwość przechowania bagażu oraz skorzystania z ogólnodostępnej toalety.

Przy rezerwacji wymagany jest zadatek w wysokości 40%, płatny najpóźniej drugiego dnia roboczego po dokonaniu wstępnej rezerwacji. Przyjmujemy wpłaty zadatku przelewem lub kartą kredytową. W tytule przelewu zadatku prosimy wpisywać NAZWISKO na jakie została dokonana rezerwacja, TERMIN REZERWACJI oraz NUMER TELEFONU. W przypadku płatności kartą kredytową dane do obciążenia karty oraz dowód osobisty należy przesłać do hotelu faxem wraz z upoważnieniem hotelu do obciążenia karty. Hotel nie przyjmuje rezerwacji potwierdzanych kartą na inne nazwisko, niż te które widnieje na karcie kredytowej.

Pozostała część należności za cały pobyt regulowana jest z góry w dniu przyjazdu podczas zameldowania. W przypadku skrócenia pobytu, nie zwracamy różnicy wpłaconej kwoty za dni niewykorzystane. Przyjmujemy płatność gotówką lub kartą. Nie przyjmujemy czeków podróżnych ani bankowych.

R E G U L A M I N  HOTELU ” CIS ” W ŚWINOUJŚCIU

1. POKÓJ W HOTELU WYNAJMOWANY JEST NA DOBY

2. DOBA HOTELOWA ROZPOCZYNA SIĘ O GODZ.14:00 , KOŃCZY O GODZ.10:00. JEŚLI GOŚĆ NIE OKREŚLIŁ CZASU POBYTU , NAJMUJĄC POKÓJ , PRZYJMUJE SIĘ ,ŻE JEST TO JEDNA DOBA.

3. HOTEL, MA OBOWIĄZEK MELDUNKOWY KAŻDEGO GOŚCIA. UPRASZA SIĘ GOŚCI O OKAZYWANIE DOWODU STWIERDZAJĄCEGO TOŻSAMOŚĆ.

4. ROZLICZENIE ZA POBYT W HOTELU NASTĘPUJE W DNIU PRZYJAZDU. HOTEL NIE ZWRACA WPŁACONYCH KWOT NALEŻNYCH TYTUŁEM ZAREZERWOWANEGO TERMINU WYPOCZYNKU.

5. JEŚLI HOTEL PONIESIE ZNACZNE STRATY Z POWODU NIE ZREALIZOWANEJ REZERWACJI GOŚĆ , KTÓRY TEJ REZERWACJI DOKONAŁ MOŻE BYĆ ZOBOWIĄZANY DO UISZCZENIA REKOMPENSATY W WYSOKOŚCI 50% CENY WYNAJMU TEGO POKOJU.

6. W PRZYPADKU REZYGNACJI W TRAKCIE TRWANIA POBYTU, HOTEL NIE ZWRACA OPŁATY ZA NIEWYKORZYSTANE USŁUGI.

7.-

8. GOŚĆ NIE MOŻE PRZEKAZYWAĆ POKOJU INNYM OSOBOM, NAWET , JEŚLI NIE UPŁYNĄŁ OKRES, ZA KTÓRY UIŚCIŁ NALEŻNĄ ZA POBYT OPŁATĘ.

9. ŻYCZENIE PRZEDŁUŻENIA POBYTU PROSIMY ZGŁASZAĆ DO GODZINY 9:00, POBYT ZOSTANIE PRZEDŁUŻONY W MIARĘ ISTNIEJĄCYCH MOŻLIWOŚCI I POSIADANIA WOLNYCH MIEJSC.

10. ZATRZYMANIE POKOJU PO GODZINIE 10:00 JEST TRAKTOWANE JAKO PRZEDŁUŻENIE POBYTU O KOLEJNĄ DOBĘ. W PRZYPADKU , KIEDY GOŚĆ OPUŚCI POKÓJ DO GODZINY 16:00, NALICZONA ZOSTAJE OPŁATA ZA PÓŁ DOBY, PO GODZINIE 16:00 ZA CAŁĄ DOBĘ.

11. OSOBY ODWIEDZAJĄCE NASZYCH GOŚCI PROSZONE SĄ O OPUSZCZENIE POKOI HOTELOWYCH PRZED GODZINĄ 22:00 . ZA ZACHOWANIE OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH ODPOWIADA GOŚĆ HOTELOWY.

12. HOTEL MOŻE ODMÓWIĆ PRZYJĘCIA GOŚCIA , KTÓRY PODCZAS POPRZEDNIEGO POBYTU RAŻĄCO NARUSZYŁ NINIEJSZY REGULAMIN WYRZĄDZAJĄC SZKODĘ W MIENIU HOTELOWYM LUB GOŚCI ALBO SZKODĘ NA OSOBIE DOTYCZĄCĄ GOŚCI, PRACOWNIKÓW HOTELU LUB INNYCH OSÓB.

13. HOTEL ŚWIADCZY USŁUGI ZGODNIE ZE SWOJA KATEGORIĄ. W PRZYPADKU ZASTRZEŻEŃ CO DO JAKOŚCI USŁUG GOŚĆ JEST PROSZONY O ZGŁOSZENIE ICH W RECEPCJI.

14. PRZY KAŻDORAZOWYM OPUSZCZENIU HOTELU KLUCZ OD DRZWI POKOJU , PO ICH ZAMKNIĘCIU NALEŻY POZOSTAWIĆ W RECEPCJI . ZA ZGUBIENIE KLUCZA OPŁATA WYNOSI 100,00 PLN.

15. HOTEL NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU UTRATY LUB USZKODZENIA PIENIĘDZY, PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KOSZTOWNOŚCI , INNYCH RZECZY I PRZEDMIOTÓW WARTOŚCIOWYCH ALBO PRZEDMIOTÓW MAJĄCYCH WARTOŚĆ NAUKOWĄ LUB ARTYSTYCZNĄ.

16. HOTEL NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA USZKODZENIA LUB UTRATĘ SAMOCHODU LUB INNEGO POJAZDU NALEŻĄCEGO DO GOŚCIA , MONITOROWANY PARKING HOTELOWY JEST NIESTRZEŻONY.

17. W HOTELU OBOWIĄZUJE CISZA NOCNA W GODZINACH 22:00 – 7:00, I W TYM CZASIE OSOBY KORZYSTAJĄCE Z USŁUG MAJĄ OBOWIĄZEK TAK SIĘ ZACHOWYWAĆ BY NIE ZAKŁÓCIĆ SPOKOJU INNYCH GOŚCI.

18. ZE WZGLĘDU NA BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWPOŻAROWE ZABRONIONE JEST UŻYWANIE W POKOJACH : GRZAŁEK, ŻELAZEK I INNYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH NIESTANOWIĄCYCH WYPOSAŻENIA POKOJU . NIE DOTYCZY TO ŁADOWAREK I ZASILACZY RTV I KOMPUTEROWYCH. GOŚCIOM NIE WOLNO : RZUCAĆ NIEDOPAŁKÓW OD PAPIEROSÓW I ZUŻYTYCH ZAPAŁEK DO KOSZA NA ODPADKI, WNOSIĆ I PRZECHOWYWAĆ MATERIAŁÓW ŁATWOPALNYCH , ŻRĄCYCH LUB WYDZIELAJĄCYCH PRZYKRĄ WOŃ

19. W OBIEKCIE OBOWIĄZUJE CAŁKOWITY ZAKAZ PALENIA TYTONIU.

20. PRZED OPUSZCZENIEM POKOJU LUB POŁOŻENIEM SIĘ DO SNU GOŚĆ POWINIEN: ZAMKNĄĆ KRANY INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ , ZAMKNĄĆ OKNO LUB UNIERUCHOMIĆ JE W CELU ZABEZPIECZENIA PRZED USZKODZENIEM NA WYPADEK BURZY LUB INNYCH ZJAWISK ATMOSFERYCZNYCH , WYŁĄCZYĆ URZĄDZENIA POBIERAJĄCE PRĄD ELEKTRYCZNY.

21. GOŚĆ PONOSI PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ MATERIALNĄ ZA WSZELKIEGO RODZAJU USZKODZENIA LUB ZNISZCZENIA PRZEDMIOTÓW , WYPOSAŻENIA I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH POWSTAŁE Z WINY JEGO LUB ODWIEDZAJĄCYCH GO OSÓB. GOŚĆ POWINIEN ZAWIADOMIĆ RECEPCJĘ HOTELOWĄ O WYSTĄPIENIU SZKODY NIEZWŁOCZNIE PO JEJ STWIERDZENIU.

22. ZABRANIA SIĘ WYNOSZENIA POZA OBRĘB HOTELU WZGLĘDNIE PRZENOSZENIA Z POKOJU DO POKOJU WYPOSAŻENIA ORAZ PRZESTAWIANIA MEBLI W POKOJU BEZ ZGODY KIEROWNICTWA HOTELU

23. ZABRANIA SIĘ : UPRAWIANIA GIER HAZARDOWYCH, NADUŻYWANIA ALKOHOLU .

24. OSOBY ,KTÓRE PRZYBYŁY DO HOTELU Z DZIEĆMI OBOWIĄZANE SĄ DO OPIEKI NAD NIMI. KIEROWNICTWO HOTELU NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA BEZPIECZEŃSTWO I OPIEKĘ NAD DZIEĆMI .

25. W PRZYPADKU NARUSZENIA POSTANOWIEŃ REGULAMINU HOTEL MOŻE ODMÓWIĆ DALSZEGO ŚWIADCZENIA USŁUG OSOBIE ,KTÓRA JE NARUSZA. OSOBA TAKA ZOBOWIĄZANA JEST DO NIEZWŁOCZNEGO ZASTOSOWANIA SIĘ DO ŻĄDAŃ ZAŁOGI LUB KIEROWNICTWA HOTELU , W SZCZEGÓLNOŚCI ZAPŁATY ZA POCZYNIONE USZKODZENIA I ZNISZCZENIA ORAZ OPUSZCZENIA TERENU HOTELU.

26. PRZEDMIOTY OSOBISTEGO UŻYTKU POZOSTAWIONE W POKOJU PRZEZ WYJEŻDZAJĄCEGO GOŚCIA BĘDĄ ODESŁANE NA JEGO KOSZT , NA WSKAZANY ADRES. W PRZYPADKU BRAKU DYSPOZYCJI HOTEL PRZECHOWA PRZEDMIOTY PRZEZ 3 MIESIĄCE A NASTĘPNIE PRZEKAŻE JE NA CELE CHARYTATYWNE LUB DO UŻYTKU PUBLICZNEGO.

27. ZASADY ZWROTU ZADATKU WPŁACONEGO NA POCZET WYPOCZYNKU GOŚCI: ZADATEK NIE JEST ZWRACANY.

28.WSZELKIE INNE SPRAWY NIE UJĘTE W NINIEJSZYM REGULAMINIE , A ZWIĄZANE Z POBYTEM MOŻNA ZAŁATWIAĆ W BIURZE HOTELU „CIS ” W DNI ROBOCZE W GODZ. 9:00 – 12:00.

PRZEKAZUJĄC DO WIADOMOŚCI SZANOWNYCH GOŚCI NINIEJSZY REGULAMIN ŻYCZYMY MIŁEGO POBYTU W NASZYM HOTELU.

Promotions

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube